9 maart opening 19:00 solotentoonstelling Maeve van Klaveren

Opening tijdens Hoogtij op vrijdag 9 maart van 19:00 tot 23:00.

Solotentoonstelling Maeve van Klaveren

 In Dreams 1

Het werk van Maeve van Klaveren is figuratief en de mens speelt daarin een grote rol. Dit onderwerp – het mens als beeld – is iets wat dicht bij haar staat, waarmee zij zich het meest kan identificeren. Voortdurend onderzoekt van Klaveren naar de leesbaarheid, het ontwaren van dit onderwerp. Haar werk is verhalend, zij zoekt naar ‘dat wat verborgen ligt’ en wil ‘kwetsbaarheid, schoonheid en tijdelijkheid’ vastleggen.

Haar beelden ontstaan uit haar eigen collectie foto’s, maar ook uit foto’s in kranten en internet waarvan een bepaalde zeggingskracht uit gaat.

In het tekenen probeert zij ‘de toon’ van een karakter te laten zien. Zonder analytisch of ontledend te zijn, maar puur vanuit waarneming een tweede laag naar voren te halen.

Het is geen registratie van de menselijke conditie – Maeve leest wat zij ziet en drukt zich uit in materiaal. Het zijn de regels van het ontstaan, geen traditionele kaders.


Materiaaluitdrukking is 
daarbij heel essentieel, het onderzoeken van de eigenschappen van diverse materialen om zodoende nieuwe werken te creëren.
De tactiliteit moet zichtbaar worden, als een streling van materiaal op de huid.